Echipele se prezintă la meci, cu excepţia etapei finale, cu un arbitru tuşier.
Echipele de arbitri sint compuse din trei persoane: arbitrul principal numit pentru fiecare meci de către Asociaţia raională de fotbal, un tuşier din partea echipei oaspete şi alt tuşier din partea echipei gazdă.
Jocurile vor incepe la ora stabilită, conform Programului.
Excepţie pentru echipele care discuta meciurile in aceeaşi zi, pe acelaş teren. Dacă una din echipe nu se prezintă pe teren sau nu prezentă carnetele de legitimare ale jucătorilor pină la ora stabilită de Program, ori se prezintă cu mai puţin de 7 (şapte) jucători, legitimati cu drept de joc, atunci meciul nu se va discuta. Echipei in cauză i se va acorda infringere tehnică (0:3), echipei adverse - victorie tehnică (3:0). Fotbaliştii care au primit cartonaş roşu vor fi suspendaţi pentru a nu participa la jocul următor.
In caz de neprezentare a echipei proprii la jocul la care ar fi trebuit să fie suspendat vre-un jucător, iar jocul este pierdut tehnic, efectuarea pedepsei se va amina pentru jocul următor.
In caz de neprezentare a adversarului la jocul respectiv este considerat ca o etapă efectuată a sancţiunei primite.
Dacă o echipă nu se prezintă la 3 locuri consecutive sau alternative, va fi retrasă din Competiţie.
Dacă o echipă a jucat 50 % din jocurile programate sau mai puţin, rezultatele meciurilor programate se anulează.
Dacă o echipă a jucat mai mult de 50 %, rezultatele se păstrează, echipelor cu care sunt programate jocuri li se va acorda victorie tehnică (3:0).
Meciurile etapelor finale sint arbitrate de echipa de arbitri numită de către Asociaţia raionalăde fotbal.
Membrii echipei de arbitri a Asociaţiei raionale de fotbal: Gobjilă Vasile, Popel Vasile, Ceban Xenofont, Postu Eugen, Socol Ruslan.
La inceputul fiecărui meci arbitrul principal, la solicitare va efectua un control dacă jucătorii aliniaţi pentru meci de către reprezentanţii echipelor sint incluşi in ofertele de participare şi dispun de cartonaşe de jucător al echipei date.
În caz că au fost depistate persoane ce nu sint incluse in oferte, sau la meciul precedent a incasat cartonaş roşu sau nu dispun de cartonaşe de jucător, ele sint elimenate din teren şi nu vor participa la meciul dat. Dacă persoanele date refiiză de a părăsi terenul, iar reprezentanţii echipelor nu iau măsuri de elimenare, echipei date i se mregistrează infringere tehnică cu scorul de 0:3.
După Tnchierea fiecărui meci se intocmeşte de către reprezentanţii echipelor un proces-verbal al meciului, semnat de arbitrul principal şi căpitanii echipelor, in care se va indica scorul final, numele şi prenumele jucătorilor şi a inlocuirilor efectuate, numărul de goluri marcate de fiecare jucător, starea terenului şi numărul aproximativ de spectatori,
În procesul verbal al jocului, reprezentantul fiecărei echipe va mai indica (după părerea sa) din echipa adversă “ cel mai bun apărător” şi “cel mai bun mijlocaş” Titlurile “Cel mai bun fotbalist-atacant” (locul 1, 2 şi 3), “Cel mai bun portar” (locul 1, 2 şi 3), “cel mai bun apărător” şi “cel mai bun mijlocaş” se va conferi reieşind din indicaţiile respective inscrise in procesele-verbale prezentate.
Reprezentantul echipei Invingătoare va prezenta membrilor juriului procesul-verbal al meciului pină la ora 17.00, in ziua de luni imediat următoare după desfăşurarea jocului.
Go to top