In competiţie sint admise echipe din primăriile raionului Rezina şi instituţiilor, intreprinderilor satelor din componenţa or. Rezina şi raionului.
Pentru participarea echipei la competiţie, primarul, conducătorul intreprinderii prezintă echipei de arbitri a Consiliului raional tabelul nominal (oferta) (in 2 exempleare) de participare semnată de medic, in termen de pină la 24 mai 2010 şi copia buletinului de indentitate a fiecărui jucător. Oferta poate fi modificată intre etapa grupelor şi etapa 1/8 de finală, efectuinduse 4 modificări. La fel se va indica terenul unde echipa va primi meciurile ca gazdă. Se va indica denumirea echipei. La fel se va prezenta copia buletinului de identitate a unei persoane care va fi inclusă in arbitrajul competiţiei.
In oferta vor fi incluşi 15-22 fotbalişti.
a) se admit jucătorii care sint născuţi sau au viza de reşedinţă in raionul Rezina (conform buletinului de indentitate sau a adeverinţei de naştere).
b) se admit jucători străini (legionari) in fiecare echipă care nu includ cerinţele din punctul (a). Admiterea acestor jucători se va efectua, la inceputul competiţiei şi intre etapa grupelor şi etapa 1/8 de finală, după ce primăria, sau intreprinderea, sau reprezentantul echipei va achita pentru fiecare legionar in contul Asociaţiei de fotbal a raionului (nr. Contului 2251937498163, banca de economii) taxa de 200 lei pentru anul 2010. Carnetele de legitimare a acestor jucători au un simbol respectiv pentru inconfundare. Persoanele cu viză de reşedinţă temporară pe teritorul raionului Rezina se consideră legionari.
c) nu se admit jucători sub virsta de 16 ani.
Pe data de 25 mai 2010, ora 11.00 in sala de şedinţe a Consiliului raional va avea loc tragerea la sort organizată de echipa de arbitri a Consiliului raional (vezi punctul 44) in prezenţa reprezentaţiilor echipelor participante.
In termenul de pină la 24 mai 2010, conform ofertelor prezentate, primarii sau reprezentaţii echipelor vor prezenta echipei de arbitri actele necesare pentru inregistrarea echipei şi legitimarea cartonaşelor de jucător. Nu se permite folosirea cartonaşelor de jucător din anii precedenţi.
La fiecare meci, reprezentaţii echipelor vor alinia pentru joe strict fotbaliştii incluşi in oferta (11 la număr) ce dispun de cartonaşe de jucător al echipei date.
- Dimensiunile terenului nu mai mici de 90 x 60 metri şi pină la 110 x 75 metri.
- Porţile cu dimensiunile 7,32 x 2,44 metri (in interior), bine fixate şi cu plase.
- Gazonul pentru fotbal este cosit, cu marcaj şi cu steguleţe la colţurile terenului (nu mai inalte de 1,5 metri)
- Pe teren să nu se afle obstacole (gropi, bare ingropate etc.) care pot duce la traumarea jucătorilor. Meciul nu se va discuta dacă terenul nu corespunde cerinţelor sus numite. Dacă meciul nu are loc din cauza acestor motive echipei - gazdei i se acordă infringere tehnică (0:3). Dacă un meci nu poate incepe sau este abandonat din cauza condiţiilor climaterice, decizia finală este luată de arbitrul central.
Cheltuielie de transport, diurne etc vor fi suportate din bugetul local al primăriei sau instituţiei echipei reprezentative.
Go to top