Cupa raională Rezina la fotbal se va desfăşura in cinci etape: etapa grupelor, 1/8, % , Vi de finală şi finala. In fiecare grupă cap de serie vor fi echipele invingătoare ale competiţiei Cupa raionului Rezina la fotbal ediţia 2009.
In etapele grupelor fiecare echipă se va intilni cu celelalte echipe din grupă acasă şi in deplasare (tur-retur).
In etapa grupelor pentru victorie se acordă 3 puncte, pentru egalitate 1 punct, pentru infringere 0 puncte.
in dependenţă de numărul de puncte acumulate se stabilesc locurile echipelor in grupă. Echipa cu eel mai mare număr de puncte acumulate se plasează pe locul I, echipa care are al doilea indice al punctelor acumulate, se clasează pe locul II ş.a.m.d.
Dacă la două sau mai multe echipe dintr-o grupă numărul de puncte este egal, prioritate se acordă aceleia in cadrul meciurilor dintre ele a acumulat mai multe puncte. in caz că acest indice este egal, atunci prioritate se dă echipei care a marcat mai multe goluri in cadrul intregii etape a grupelor. Dacă şi aici este inregistrată egalitate prioritate se dă acelei echipe care in cadrul meciurilor dintre ele a marcat mai multe goluri in deplasare şi dacă la fel este egalitate se va lua in consideraţie raytingul actual al echipei.
Echipele plasate pe primele locuri din grupe continuă competiţia in 1/8 de finală, care ca şi etapa l/4 şi 1/2 de finală se vor desfăşura conform sistemei olimpice. Echipele plasate pe ultimile locuri in grupe părăsesc competiţia.
Meciurile din atapele 1/8, lA şi Vi de finală vor fi compuse din 2 partide: partida de acasă şi cea din deplasare (tur-retur).
In aceste trei etape, echipele care au obţinut in urma tragerii la sort numerele impare vor fi gazdele primei partide a etapei. Exemplu:

Învingătoare, in etapele 1/8, % şi lA de finală, se stabileşte echipa care a marcat mai multe goluri (suma golurilor din ambele partide).
Dacă echipele adverse au marcat in ambele partide un număr egal de goluri invingătoare se stabileşte echipa care a marcat mai multe goluri in deplasare. Dacă şi la acest capitol este inregistrată egalitate, pentru aprecierea invingătorului se joacă 2 reprize de 15 minute fiecare, la un interval de 5 min. după finalul meciului. In caz de egalitate se vor aplica lovituri de la 11 metri (cite 5 din partea fiecărei echipe). Dacă scorul la fel este egal se aplică lovituri perechi (cite una din partea fiecărei echipe) de la 11 metri, pină la prima ratare a uneia din echipe in cadrul acestor lovituri perechi. Echipa care a inscris (care a marcat gol) in cadrul acestei ultime serii de lovituri perechi devine invingătoare.
Invingătoarea trece in următoarea etapă, iar echipele invinse părăsesc competiţia.
In finala mica (pentru locurile III şi IV) se vor intilni echipele invinse in Vi de fmală. In meciul final pentru Cupa raionului Rezina la fotbal vor juca achipele care au obţinut victorii iff cadrul etapei lA de finală.
Meciurile din etapa fmală (finala mica şi finala mare) vor fi compuse dintr-o singură partidă.
Dacă in meciurile etapei finale se inregistrează rezultate egale se aplică prevederile referitor la reprizele adăugătoare din punctul 21 al prezentului regulament.
Toate meciurile se vor desfăşura duminica (in unele cazuri vinerea), ora 16.00. Echipei care intirzie la meci mai mult de 15 minute i se inregistrează infringere tehnică cu scorul de 0:3. Se permite de a efectua in timpul jocului cite 3 inlocuiri din partea fiecărei echipe.
Meciurile etapei finale se vor desfăşura pe terenul desemnat de către echipa de arbitri a Consiliului raional eel mai bun din raion. Finala mica va incepe la orele 13.00, iar finala mare la ora 16.00.
Go to top