• 2006, octombrie – Diploma Secţiei raionale cultură pentru activitate prodigioasă şi promovarea culturii scrise şi a bibliotecii şi cu ocazia Zilei Bibliotecarului
• 2006, octombrie – Diplomă Diplomă din partea primăriei oraşului Rezina pentru munca plină de dăruire, experienţă bogată, nivel profesionist înalt, succese remarcabile în activitatea de propagare a cărţii şi profesiei nobile în destinul civilizator al omenirii
• 2007 – Diploma Guvernului Republicii Moldova pentru merite deosebite în promovarea culturii, realizări substanţiale în activitatea de promovare a cărţii
• 2007 – Diploma de Onoare a Ministerului Culturii şi Turismului pentru activitate prodigioasă în promovarea culturii, profesionalism avansat, contribuţie în realizarea programelor şi proiectelor de bibliotecă
• 2007 – Diploma Gazetei bibliotecarului, Buletin informativ al Bibliotecii Naţionale şi a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova
• 2007 – Diplomă Premiul Mare pentru realizări substanţiale în activitatea de promovare a cărţii, acordarea ajutorului metodic şi logistoc necesar bibliotecilor din raion
• 2007 – Diplomă din partea primăriei oraşului Rezina pentru colaborare fructuoasă, atitudine conştiincioasă, inspirată opţiune faţă de pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor dedicate Zilei Naţionale a Tineretului
• 2008 - Diploma Consiliului orăşenesc şi a primăriei Rezina pentru remarcabila activitate în opera de făurire durabilă a oraşului, participare activă în activităţi social –culturale şi inspirată opţiune pentru un viitor prosper al localităţii
• 2008 - Diplomă de Excelenţă din partea Centrului Acces-info, Fundaţiei Soros-Moldova şi Institutul Societăţii Deschise (Budapesta) pentru participare activă, creatoare şi eficientă în domeniul accesului la informaţie
• 2008 - Diplomă de Excelenţă din partea Centrului Acces-info, Consiliului Europei pentru participare activă, creatoare şi eficientă în domeniul accesului la informaţie
• 2009 – Diplomă de Onoare din partea Ministerului Culturii şi Turismului pentru cel mai bun indicator de performanţă la achiziţia de publicaţii
• 2009 – Semn de Gratitudine din partea primarului oraşului pentru „munca asiduă, dragostea ce o depuneţi pe altarele istoriei, culturii şi civilizaţiei umane
• 2009 – Diplomă de merit din partea Comisiei Electorale Centrale pentru activitate intensă şi înalt profesionalism pe perioada alegerilor Parlamentului Republicii Moldova
• 2010, februarie – Distincţie de merit cu prilejul aniversării a 515-a de la prima atestare documentară a localităţii, pentru merite deosebite în păstrarea trecutului, întărirea prezentului şi perpetuarea meleagului drag în timp şi spaţiu
• 2010, martie – Diplomă de Onoare de gradul III în Concursului „Promovarea imaginii bibliotecii publice în comunitate”din partea Ministerului Culturii al Republicii Moldova
• 2010, 23 aprilie, Locul I în Concursul Republican „Biblioteca-partener în promovarea propriuetăţii intelectuale”, ed.III, iniţiat de AGEPI.
Go to top