BP “Mihai Eminescu” a avut parte de un drum lung, definit de elanuri şi idei novatoare. Dintre realizările deosebite enumerăm:
• Proiectul Fundaţiei SOROS “Dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă” – 2002
• Proiectul Fundaţiei SOROS “Extinderea serviciilor BP “Mihai Eminescu” pentru deţinuţii din Penitenciarul Nr.17 şi IRS Nr.1 din Rezina” -2002
• Proiectul Fundaţiei SOROS “Crearea Sălii Multimedia pentru Copii şi Tineret” – 2003-2004
• Proiectul USAID Reforma Autorităţilor Publice Locale “Modernizarea BP “Mihai Eminescu” cu tehnici şi tehnologii noi. Extinderea serviciilor Sălii Multimedia pentru toate categoriile de utilizatori” – 2005
• Împreună cu primăria Rezina, Proiectul USAID „Rezina – un oraş modern şi ecologic curat” - 2008;
• Elaborarea şi implementarea proiectului „Strategia de dezvoltare a oraşului Rezina pentru anii 2008-2013” împreună cu primăria şi Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare „Contact”, compartimentul „Biblioteci” – 2008-2009, continuiare 2010;
• Elaborarea şi implementarea proiectului „Autoadministrarea locală şi societatea civilă-cale spre democraţie.Experienţa poloneză de dezvoltare a organelor APL în cadrul colaborării intersectori şi pentru consolidare ”, împreună cu Ministerul de Externe a Poloniei şi ONG „Moştenitorii” din or. Bălţi, vizită de lucru şi schimb de experienţă de 10 zile în Polonia, vizita polonezilor la Rezina – 2008-2009;
• Elaborarea şi implementarea Proiectului „Promovarea drepturilor copiilor. Dreptul de a citi - dreptul la informare, susţinut financiar de Guvernul SUA – 2008 - 2009;
• Constituirea echipei raionale de Voluntari pe lîngă BP, „Ora poveştilor”, Programe de Vară pentru Copii şi Tineret”, Programul „Un început de viaţă sănătos”, program de iniţiere la calculator, programe de instruire la Limba Engleză, concursul „Tpofeul micului cititor”- 2008-2009;
• Iniţietrea programul „O carte pentru fiecare”- pentru deţinuţii de la Penetenciarul Nr.17, IRS Nr.1 şi Casa Bunicilor din or. Rezina. Ideia: toate cărţile casate, cărţile dublete (chiar şi noi) etc. nu le trimitem la maculatură, dar le transmitem în folosinţă la aceste instituţii – 2008;
• Clubul „Prietenii Bibliotecii”, în care un loc important îl ocupă „Lafarge Giment (Moldova) sponsorizări, donaţii
• Voluntarii: deservirea la domiciliu a persoanelor în vârstă şi cu disabilităţi bătrînii de la azilul „Casa Bunicilor”, deţinuţii de la Penitenciarul nr.17, restaurarea publicaţiilor etc.
• Proiectul „Safety at home” – pe perioada de vacanţă a copiilor, în colaborare cu Lafarge „Ciment” Moldova, primăria Rezina, Radio- MOldova şi ziarul interraional „ Farul Nistrean”- 2009
 
Proiectul ”Colaborare pentru viitor”
 
Proiectul„Strategia de dezvoltare a or.Rezina
Go to top