În localitatea noastră, Rezina, s-a născut scriitorul Boris Vlăstaru. 20.X.1922 11.II.1993 . Placa comemorativă afost inaugurată în cadrul Acţiunii Comunitare dedicate vieţii şi activităţii scriitorului Boris Vlăstaru-Wexler, cu suportul financiar al Comisiei Europene şi al Ligii Naţionale de Dezbateri Preuniversitare. Boris Vlăstaru-Wexler a absolvit gimnaziul mixt din Rezina, continuăndu-şi studiile la Liceul “Vasile Lupu” din Orhei. Tn timpul celui de-al doilea război mondial s-a aflat în răndurile armatei sovietice. Revenit la vatră, a absolvit Institutul Pedagogic din Chişinău. Prima lui carte “Anicuţa” a apărut Tn 1953. Proza lui Vlăstaru a fost remarcată de scriitorii ruşi Konstantin Paustovski şi Vasile Grossman. Stabilit la Tel-Aviv, prozatorul continuă să scrie în română, sursa lui de inspiraţie constituind-o şi aici meleagurile nistrene, lumea copilăriei. După plecarea sa peste hotare, Tn 1973, cum se proceda pe atunci cu emigranţii, toate cărţile i-au fost scoase din librării şi din biblioteci, iar numeie autorului - exclus din manuale. La 11 februarie 1993 Boris Vlăstaru-Wexler s-a stins din viată la Tel-Aviv.
Go to top