Capela “Acoperămăntul Maicii Domnului” semnifică faptul că la 1859 în Rezina este construită din piatră biserica “Acoperământul Maicii Domnului” cu cheltuiala proprietarului E. Ghica, care în anii 60 ai sec. XX a fost distrusă. De remarcat că la 23 iunie 1903 biserica a fost vizitată de Episcopul Chişinăului şi al Hotinului Complexul a fost inaugurat la iniţiativa şi cu sustinerea financiară a antreprenorului Anatol Cucerenco.
Go to top