Cetăţuia avea 100m în lungime şi 50 m Tn lăţime şi era aşezată pe un loc dominant. Strămoşii noştri s-au stabilit aici cu traiul cu circa 2400 de ani in urmă. In anul 1946, cănd cetăţuia a fost descoperită de arheologul Gh. Smirnov, şanţul de apărare avea adăncimea de 1,5 m şi laţimea de circa 4 m, iar valul de pământ atingea înălţimea de 2 m. Aici au fost găsite de asemeni şi obiecte ce au aparţinut popuiaţiei băştinaşe din sec. X-XII. Cu părere de rău, acest monument arheologic a fost distrus In procesul de construcţie a fermei de animale In anii 50 ai sec. XX. In scopul familiarizării băştinaşilor cu acest monument istoric, elevii de la Liceul Teoretic “Alexandru cel Bun” (diriginte N. Proca), cu aportul elevei Luminiţa Babcineţchi şi dlui Ion Plaion (director SRL “Becad”) .
Go to top