Cel mai mare poet clasic ai literaturii române, care ne-a lăsat o opera nemuritoare, ce se înscrie prin conţinutul adânc uman şi prospeţimea aromei ei poetice in fondul de aur al literaturii universale, Tn anul 1989, din iniţiativa colectivelor redacţiei ziarului “Farul Nistrean”, spitalului raional şi şcolii medii Nr. 2 are loc colectarea mijloacelor băneşti pentru a înălţa în oraş un bust Mareiui Eminescu. Sculptorii D.Rusu şi arhitectul E.Răzlog din Chişinău, meşterul pietrar S. Lozan din Cosăuţi lucrează Tn paralel asupra bustului şi a soclului. Astfel, cu eforturile rezinenilor, într-un an iniţiativa s-a materializat într-un original monument, care a fost instalat Tn centrul oraşului.
Go to top