In perioada anilor 1812-1917 au fost realizate unele măsuri in ceea ce priveşte ocrotirea sănătăţii. Administraţia ţaristă era departe de a se preocupa de sănătatea oamenilor, dar puterea locală, oamenii patrioţi, conducerea satelor şi a oraşului Rezina, cei care vedeau suferinţele oamenilor simpli şi oropsiţi, nu erau cu totul indiferenţi faţă de ele. Un mare rol intru apărarea sănătăţii l-a jucat spitalul din Rezina (s.Ciorna). In sec. al XlX-lea, după cum se ştie, băntuiau un sir de boli infecţioase. S-au păstrat unele date despre starea sănătăţii rezinenilor: in anul 1866 s-au născut 20 şi au murit 9 copii, iar in 1872 s-au născut 32 şi au murit 22, dintre care 6 - de holeră. In localitatea Stohnaia, aceiaşi indicatori erau de 11 născuţi şi 3 morţi, iar in 1872 - de 17 şi 18, dintre care doi -de holeră. Adunarea zemstvei din Orhei la 1 noiembrie 1871 a alocat spitalului din Rezina (s.Ciorna) 173,05 ruble pentru procurarea instrumentelor chirurgicale65. Datele statistice ne mai mărturisesc că la Rezina, pănă la 15 octombrie 1875 s-au imbolnăvit de vărsat 4 oameni, s-au insănătoşit - 3, iar unul a murit. La Stohnaia din 8 bolnavi s-au insănătoşit - 7, unul a decedat. In 1907 spitalul din Rezina dispunea de 20 de paturi, de care au beneficiat 561 de bolnavi. Această instituţie curativă a jucat un rol important in combaterea bolilor infecţioase. In Rezina, procentul victimelor, a .cazurilor de deces era cu mult mai mic decăt in alte localităţi ale volostei. Un mare aport in ocrotirea sănătăţii, după cum am menţionat deja, le revenea medicilor. Munca lor era răsplătită pe măsură, salariul unui medic era de 1200-1500 ruble pe an, al unui felcer - de 300-400 ruble, al unei moaşe - de 250-330 ruble. Sănătatea oamenilor depindea de nivelul de dezvoltare economică a localităţii, de politica promovată de zemstvă, de modul de administrare. Toate aceste probleme se aflau in atenţia conducerii zemstvei judeţene din Orhei, dar nu intotdeauna ele puteau fi soluţionate pentru că nu existau finanţe.
Go to top