Toate intrebările, problemele şi situaţiile apărute cetăţenii le pot inainta Primăriei sub forma de petiţie, in baza căreia specialiştii in domeniu soluţionează aceste situaţii. Procedura de depunere a petiţiilor este prezentată in următoarea formula:
1. Cetăţeanul vine la Pnmărie să depună petiţia. Prima discuţie o are cu secretara Primarului.
2. Secretara, in dependenţă de natura solicitării explică ce documente urmează a fi prezentate şi inregistrează petiţia cetăţeanului.
3. Secretara adresează cererea către specialistul care urmează să soluţioneze solicitarea cetăţeanului.

Inregistrarea se va efectua cronologic şi va conţine:

numărul de inregistrare,
data inregistrării,
numele, prenumele sau denumirea petiţionarului,
adresa petiţionarului,
descrierea pe scurt a obiectului petiţiei,
responsabilul care urmează să rezolve petiţia;
modalitatea de soluţionare;
precizarea termenului de trimitere a răspunsului pentru a fi comunicat către petent.
data comunicării răspunsului.

DUPA CIT TIMP VEŢI PRIMI RASPUNS LA SOLICITAREA DUMNEAVOASTRA?
Dacă intrebarea nu necesită implicare unor resurse fmanciare sau a altor specialişti, sau rezolvarea intrebării nu tine de aprobarea de către alte instanţe, atunci răspunsul este oferit cetăţeanului imediat de către specialist sau de către Viceprimarul responsabil de domeniul respectiv.
In cazul in care intrebarea cetăţeanului necesită implicarea altor specialişti sau car.eva resurse, sau la momentul solicitării nu poate fi rezolvată, informarea cetăţeanului despre modul de rezolvare are loc printr-o scrisoare oficială care este oferită intr-un termen de maxim 15 zile lucrătoare.
Go to top