Mănăstirea Saharna, în intregul ei ansamblu, este unul din cele mai vechi aşezăminte monohale din cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova. Ansamblul monastic este compus din două mănăstiri: una rupestră (Bunavestire) şi alta terestră (Sf. Treime). Istoria mănăstirii rupestre se cunoaşte foarte puţin, neştiindu-se data precisă a întemeierii şi cine sunt întemeietorii. Mănăstirea terestră, fiind o critorie călugărească, a fost întemeiată in anul 1776 de către Schimonahul Vartolomeu Ciungu. Despre moşia pe care este construit satul şi mănăstirea se ştiu următoarele. Prima atestare documentară este din 24 ianuarie 1495, cind Stefan cel Mare întăreşte prin uric împarţeala între urmaşii lui Sima Rugină, printre care şi satul Saharna, menţionează istoricul Vladimir Nicu.
Go to top