Pentru călugării ce lucrau aici pămîntul, a fost construită în anul 1873 o biserica din lemn. Satul neavînd biserica sa, i-a ajutat pe călugări să construiască o biserica nouă din piatră, mai spaţioasă cu hramul Sfîntului Dumitru, pe care o sfinţesc în anul 1903. In anul 1920 şchitul a obţinut independenţa de Mănăstirea Curchi, şi s-a administrat de sinestătător.
Go to top