Nu se ştie cu exactitate cine şi cînd a fost întemeiată. După unele ipoteze Mănăstirea există încă din sec. al XII-lea după altele din sec. XIII-lea. Ştim că a servit mult timp drept loc pentru rugăciuni şi refugiu pentru localnicii ce se salvau de cotropitori. După anul 1756, pe moşia dăruită de Radu Racoviţă a fost reinfiinţat şchitul, apoi in anul 1776 a fost reinovat de Călugărul Vortolomei, intemeetorul Mănăstirii Saharna. Pină în anul 1019 monarhii de la Ţipova erau în subordinea Mănăstirii Saharna. Aici se află o bibliotecă bogată avind cărţi preţioase din secolul al XVII-XVIII-lea. Multe dintre ele au dispărut fara urmă, iar altele au ajuns în bibliotecile de la Moscova şi Sanct-Peterburg. Biserica terestră “Adormirea Maicii Domnului” a fost construită pe vîrful Stincii în 1912.
Go to top